รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน ตกแต่งบ้าน interior design

ตกแต่งภายใน ตกแต่งบ้าน interior design
คลิกเพื่อดูผลงาน
interior design catalog
interior design catalog
interior design catalog
interior design catalog
interior design catalog
interior design ตกแต่งภายใน ตกแต่งภายใน
(interior design)
ต่อเติมปรับปรุง
(Renovate)
รับเหมาก่อสร้าง
(Contractor)
สถาปนิกอิสระ ให้บริการแบบอิสระ มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน ติดต่อได้ตลอดเวลา ขั้นตอนการทำงานง่าย เพราะให้บริการแบบจุดรวมเดียว พร้อมทำงานร่วมกับวิศวกรอิสระ จึงได้งานออกแบบที่สมบูรณ์มากที่สุด ทำให้ค่าบริการมีความเหมาะสมกับรูปแบบ การทำงานอิสระ โดยมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม รับรองการทำงาน
ตกแต่งภายใน ตัวอย่าง ตกแต่งภายใน
ตกแต่งบ้าน ตัวอย่าง งานก่อสร้าง
 
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
 
 
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อ interior design
"แนะนำให้ส่งรูปถ่ายและวัดพื้นที่ ที่ต้องการให้ออกแบบ
แล้วส่งอีเมล์ แนบไฟล์มาด้วย จะได้ทำการประเมินให้ถูกต้อง"
บริการออกแบบอาคาร บ้านพักอาศัย ทาวน์โฮม สำนักงาน ร้านค้า
ร้านอาหาร รีสอร์ท ฯลฯ งานดัดแปลงอาคาร งานปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
เช่น ปรับปรุงบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ พร้อมงาน ตกแต่งภายในของอาคารต่าง ๆ บริการงานทุกขนาด พร้อมลงนามในแบบทั้งสถาปนิกและวิศวกร
พร้อมจัดทำประเมินราคากลาง พร้อมดำเนินการขออนุญาต

ตกแต่งภายใน เน้นงานออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

  ตกแต่งบ้าน
งาน ตกแต่งภายใน (Interior Design ) ของทางทีมงานเรา จะออกแบบแนวความคิด ( Concept ) แบบเปิด ไม่ผูกมัดสไตล์ เน้นความ ต้องการของลูกค้าเป็นหลัก แต่ยังคงหลักสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมไม่ใช้ระบบแบบบ้านสำเร็จรูป หรือแบบที่มีอยู่ทำซ้ำ จึงทำให้ได้แบบอาคารออกมาเป็นลักษณะเฉพาะของตัวเอง และตรงใจลูกค้ามากที่สุด ในค่าบริการที่ไม่แตกต่างกัน  
3D Animation
 
ให้บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ ได้แก่ บ้านพักอาศัย รีสอร์ท สำนักงาน ร้านอาหาร โรงงาน ฯลฯ และงานปรับปรุงอาคาร ( Renovate ) การทำงานเริ่มตั้งแต่ การสำรวจพื้นที่ การออกแบบแนวความคิด ( Concept ) การออกแบบร่างในรูปแบบสามมิติ ( 3D SketchUp) การเขียนแบบก่อสร้าง ( CAD ) การรับรองแบบเพื่อขออนุญาต การขออนุญาตแทน จนได้ใบอนุญาตที่นำไปก่อสร้างอาคารได้   ตกแต่งบ้าน
Interior Design
 
สถาปนิกอิสระ ให้บริการแบบอิสระ มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน ติดต่อได้ตลอดเวลา ขั้นตอนการทำงานง่าย เพราะให้บริการแบบจุดรวมเดียว พร้อมทำงานร่วมกับวิศวกรอิสระ จึงได้งานออกแบบที่สมบูรณ์มากที่สุด ทำให้ค่าบริการมีความเหมาะสมกับรูปแบบ การทำงานอิสระ โดยมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม รับรองการทำงาน